cable Gun ngaQ

Nánari upplýsingar

'ay' ghobe': cg01

Safety cable gun ngaQ
wire tlhegh ngaQ
maH neH gun ngaQ.Qo'noS padlock DIS.ghaH mamej SIQpu'bogh neH export malja'.cable gun ngaQ laH DuHIvDI' maH.gun chu'wI' ngaQ ngaQHa'moHwI'mey.ngaQ chu'wI' 'ej chavmoH oem Sar DuHIvDI' combination gun.
daily production laH 30 k pcs.

  1. chenmoH yoDSutlIj naQ mep 'ej. may'luch yoDSutlIj naQ cable

  2. yoDSutlIj naQ ngaQ lom laminated. ghaH rubber yuvtlhe' against corrosion abrasing 'ej gun.

  3. brass. cylinder, 4 brass 'emDaq tumbler.

  4. ngaQHa'moHwI'mey pIm ghap alike avaliable ngaQHa'moHwI'mey.

  5. clients brands acceptable.

SPECIFICATION:

'ay' Qo'

DESCRIPTION

CG01

'ab cable 8.5 "

CG02

'ab cable 10 "

CG03

'ab cable 11 "

CG04

'ab cable 13 "

CG05

'ab cable 15 "

specially chut lulajpu'bogh le' requirements, cable gun ngaQ chenmoH wa' targhHom veDDaq noch manufacturers lockout products neH jungwoq-lockey suppliers 'ej according to. SoH wholesale customize cable gun ngaQ chenmoH qaStaHvIS jungwoq DeSDu' qutlh 'ay' je laSvargh yI'el 'ej tlhab sample je offer maH.

inquiry